მიწოდების ღირებულება თბილისი,რეგიონები – 5 ლარი.

თბილისში   მიწოდება ხდება შეკვეთიდან 2-5 სამუშაო დღის განმავლობაში.
რეგიონებში  მიწოდება ხდება შეკვეთიდან 5-7 დღის განმავლობაში.

შეკვეთის გაუქმების პირობები:

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია შეკვეთის მიღების დღეს.

შეკვეთაში პროდუქტის დანაკლისის ან ხარისხით უკმაყოფილების შემთხვევაში, ადმინისტრაციის ინფორმირება აუცილებელია შეკვეთის მიღების დღეს.