თბილისში მიწოდების ღირებულებაა 5 ლარი, რეგიონებში –  10 ლარი.

თბილისში   მიწოდება ხდება შეკვეთიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.
რეგიონებში  მიწოდება ხდება შეკვეთიდან 5-7 დღის განმავლობაში.

შეკვეთის გაუქმების პირობები:

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ შეკვეთის განთავსების დღეს.

შეკვეთაში პროდუქტის დანაკლისის ან ხარისხით უკმაყოფილების შემთხვევაში, ადმინისტრაციის ინფორმირება აუცილებელია შეკვეთის მიღების დღეს.